הקרנת אופרות

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
הקרנת אופרות   ימי שבת  2016-2017
 

12.11.16 
 
14.1.17
 
29.4.17
 
17.6.17