שבתרבות לשנת 2016 –2015 ותמונות מ"שבתותרבות"

           

 

 

 

 

 

 

 תמונות

שבתרבות טנזניה עם עידו שפירא

 

  

 שבתרבות עם טל קרביץ